เกี่ยวกับเรา

ประวัติชุลีมาศครุย

1.เป็นผู้ผลิตเสื้อครุยให้ทุกระดับชั้นการศึกษาของแต่ละสถาบันทั้ง ภาครัฐและเอกชน

2.เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายทั้ง ซื้อ – ให้เช่า เสื้อครุยของทุกระดับการศึกษาของทุกสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3.เป็นผู้ผลิตเสื้อครุยที่ได้รับการยอมรับว่าผลิตและตัดเย็บได้ตามมาตรฐานถูกต้องตามราชกิจจานุเบกษาและตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

4.เป็นผู้ผลิตเสื้อครุยเนติบัณฑิตไทยที่ได้มาตรฐานและถูกต้องตามราชกิจจานุเบกษาที่ได้รับความนิยมและเชื่อมั่นในการสวมใส่ภายใต้ Brand “ ชุลีมาศครุย ” จากเนติบัณฑิตยสภา แห่งประเทศไทย

ข้อมูลเบื้องต้น

ร้าน ชุลีมาศครุย เป็นธุรกิจที่ให้บริการในการตัดเย็บเสื้อสูท เสื้อครุย เสื้อแจ็คเก็ต และ เครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาต่างๆ ตลอดจนหน่วยงานราชการ พลเรือน และหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ โดยร้านชุลีมาศครุยได้ดำเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลากว่า 8 ปี ซึ่งการทำงานของร้านชุลีมาศครุยได้รับการยอมรับ ผลงานจากหน่วยงานราชการ/หน่วยงานเอกชน ในด้านคุณภาพของสินค้าที่ตรงตามค่ากำหนดมาตรฐาน (spec) ของหน่วยงานและสถาบันฯนั้น ทั้งยังได้รับการยอมรับ ในเรื่องการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการประกอบ การตัดเย็บที่มีการคัดสรรค์คุณภาพให้ได้ความสวยงาม และความทนทานต่อผู้สวมใส่

ร้าน ชุลีมาศครุย ได้ดำเนินธุรกิจทางด้านเสื้อผ้าสำเร็จรูป และการรับตัดเย็บชุดสูท, เสื้อครุยของสถาบัน และมหาวิทยาลัยต่างๆตลอดจน ชุดข้าราชการ ( ชุดขาว ) ของหน่วยงานราชการ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ด้านระบบการตัดเย็บที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นที่ยอมรับของตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศเป็นอย่างมากภายใต้ตราสินค้า

“ชุลีมาศครุย” โดยมีลำดับความเป็นมาดังนี้ พ.ศ. 2518 ได้เริ่มธุรกิจจัดจำหน่าย ขายปลีก/ขายส่ง ผ้าทุกชนิดในตลาดสำเพ็ง ในชื่อร้าน “กอเรียสแฟบริค” ซึ่งได้ดำเนินธุรกิจจนมีความเชี่ยวชาญทางด้านผ้าเป็นอย่างมาก เป็นระยะเวลา 20 ปีเศษ

พ.ศ. 2538 ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ จากการทำธุรกิจจัดจำหน่าย ขายปลีก/ขายส่ง ผ้าทุกชนิดมาเป็น เสื้อผ้าสำเร็จรูป, ชุดทำงานของพนักงานบริษัทต่างๆ โดยได้รับการไว้วางใจจากห้างสรรพสินค้าชั้นนำในการตัดเย็บชุดฟอร์มของพนักงานเก็บเงิน ( Cashier ) และพนักงานขาย โดยมีสถานที่จัดจำหน่าย ( หน้าร้าน ) ณ ตึกใบหยก 1 ประตูน้ำ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

พ.ศ. 2544 ได้เริ่มดำเนินธุรกิจการรับ ตัด เสื้อครุยของสถาบัน และมหาลัยต่างๆ โดยมีหน้าร้านอยู่ที่ ร้านครุยชุลีมาศ บริเวณท่าพระจันทร์ เขตพระนคร โดยใช้ชื่อตราสินค้า “ชุลีมาศครุย” มาเป็นระยะเวลากว่า 4 ปี

พ.ศ. 2548 ได้รับการเปลี่ยนชื่อตราสินค้าจาก “ครุยชุลีมาศ” มาเป็น “ชุลีมาศครุย” จนมาในปัจจุบันการปรับเปลี่ยนชื่อมาเป็น “ชุลีมาศครุย” จึงเป็นชื่อตราสินค้า ( Brand ) ที่ได้รับการยอมรับของนักศึกษา และข้าราชการ ( ศูนย์เนติบัณฑิตติยสภา ) ในการให้ความไว้วางใจของ ทนายความ อัยการ และท่านผู้พิพากษาทุกท่านในการสวมใส่ชุดครุยของชุลีมาศ ขึ้นปฎิบัติหน้าที่บนบัลลังก์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งยังได้รับการยอมรับมาเป็นอย่างยาวนาน

วัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง

เป็นผู้เล็งเห็นโอกาสทางการตลาดของตลาดเครื่องแบบราชการและตลาดเสื้อครุย/เสื้อสูทของสถาบันการศึกษาต่างๆซึ่งเป็นตลาดด้านการศึกษาที่ขนาดใหญ่ (Market Size) และมีสัดส่วนทางการตลาดที่ยังมีผู้ดำเนินธุรกิจยังไม่มาก ( ตลาด Blue Ocean ) ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพที่น่าสนใจโดยในตลาดแห่งนี้ จะเป็นตลาดที่มุ่งเน้น สินค้าในด้านคุณภาพเป็นอย่างมาก แต่ไม่เน้นที่ราคาเนื่องจากผู้สวมใส่ (ลูกค้า ) จำเป็นจะต้องสวมใส่ในวันแห่งความสำเร็จของชีวิตของตนเองและมิได้มีโอกาศบ่อยนักที่จะได้นำมาสวมใส่กันได้ง่ายเพราะการสวมใส่เสื้อครุยจะต้องมีพิธีอันทรงเกียติและศักดิ์สิทธิเท่านั้น

วิสัยทัศน์

“เราเป็นผู้ผลิตเสื้อครุยที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอันดับหนึ่งของทั้งในประเทศและต่างประเทศ “

ภารกิจ

– เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายทั้งเช่า-ซื้อเสื้อครุยของสถาบันต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีคุณภาพได้มาตรฐานราชกิจจานุเบกษา หรือกฎระเบียบของสถาบันฯต่างๆอย่างถูกต้องและเป็นที่ยอมรับของสถาบันนั้น

– เป็นผู้ผลิตเสื้อครุยที่ได้รับความไว้วางใจจากทุกสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

– เป็นผู้ผลิตเสื้อครุยทุกระดับชั้นการศึกษาที่มีมาตรฐานและถูกตามกฎระเบียบที่กำหนด

- เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายทั้งเช่าและซื้อเสื้อสูท/เครื่องแบบชุดขาวที่ได้มาตรฐานและถูกต้องตามระเบียบ